Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm
Họ và tên: Võ Thị Ngọc Thúy
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1985
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Hán Nôm
Chuyên môn giảng dạy: Hán Nôm
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2011), Cử nhân (2007)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (CN: 8,39)
Chuyên ngành đào tạo: Hán Nôm
Địa chỉ: 266 Điện Biên Phủ, phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: ngocthuydhsp@gmail.com
Danh mục công trình khoa học