Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, Bí thư Liên chi đoàn
Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1988
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam
Chuyên môn giảng dạy: Văn học Việt Nam
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ (2018), Thạc sĩ (2013), Cử nhân (2010)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Địa chỉ: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: thuytrang23988@gmail.com
Danh mục công trình khoa học