Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, NCS tại Trung Quốc
Họ và tên: Trần Đình Nhân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1986
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy: Văn học Việt Nam
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2010)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Địa chỉ: Thủy Thanh – Hương Thủy- Thừa Thiên Huê
Điện thoại: 0978064095
Email: dinhnhandhsp@gmail.com
Công trình: Danh mục công trình khoa học