Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài. Thạc sĩ Đại học sư phạm Huế; Tiến sĩ Viện văn học – Đại học Vũ Hán, Trung Quốc.
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Văn Luân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1988
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế.
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam trung đại, So sánh văn học phương Đông, Tư tưởng văn học Trung Quốc, Tiểu thuyết chữ Hán cổ trung đại.
Chuyên môn giảng dạy: Văn học Việt Nam trung đại, Cơ sở văn hóa Việt Nam.
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2014), Tiến sĩ (2023)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Anh.
Chuyên ngành đào tạo Văn học Việt Nam (Đại học sư phạm Huế), Văn học cổ đại Trung Quốc (Đại học Vũ Hán -Trung Quốc).
Địa chỉ: Nhà 5, Kiệt 155, Vạn Xuân, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0969092426
Email: Nguyenvanluandhsphue@gmail.com; Nvluan@hueuni.edu.vn
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học