Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, Nghiên cứu sinh tại 华中师范大学 (ĐHSP Hoa Trung – Trung Quốc)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Anh Dân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1986
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Nhật Bản
Chuyên môn giảng dạy Văn học Nhật Bản
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2010); Tiến sĩ (2021)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn Ielts 6.0
Chuyên ngành đào tạo: Ths Văn học nước ngoài; Nghiên cứu sinh: Văn học so sánh và văn học thế giới
Địa chỉ: 8/13 Văn Cao, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại:
Email: nguyenanhdan@gmail.com
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học