Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và Văn học Nước ngoài; Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ Văn học Nước ngoài tại Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Huế; Tiến sĩ Văn học So sánh và Văn học Thế giới tại Viện Văn học, Đại học Sư phạm Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc.
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Anh Dân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1986
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và Văn học Nước ngoài
Lĩnh vực nghiên cứu: Phê bình Luân lý học Văn học, Văn học Việt Nam, Văn học Nhật Bản, Văn học Nga-Đông Âu, Văn học So sánh và Văn học Thế giới…
Chuyên môn giảng dạy: Văn học Châu Á, Văn học Nga-Đông Âu, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Phê bình Luân lý học Văn học, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Ngữ văn…
Chức danh:
Bằng cấp: Cử nhân (2008), Thạc sĩ (2010), Tiến sĩ (2021)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (IELTS 6.0), Tiếng Trung (HSK5)
Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ Văn học Nước ngoài; Tiến sĩ Văn học So sánh và Văn học Thế giới
Địa chỉ: Thành phố Huế
Điện thoại:
Email: nguyenanhdan@hueuni.edu.vn
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học