Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm
Họ và tên: Lê Thị Cẩm Vân
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1984
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học cơ bản
Chuyên môn giảng dạy: Khoa học cơ bản
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2010), Cử nhân (2006)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (C), Tiếng Trung (C)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Đỗ Cung, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: Lecamvandhsp@gmail.com
Công trình: Danh mục công trình khoa học