Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm
Họ và tên: Lê Thị Cẩm Vân
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1984
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học, Văn học
Chuyên môn giảng dạy: Ngôn ngữ học. Chuyên đề giảng dạy: Dẫn luận Ngôn ngữ học, Ngữ pháp học, Ngữ pháp văn bản, Tiếng Việt trong nhà trường phổ thông.
Chức danh: Giảng viên chính
Bằng cấp: Tiến sĩ (2023), Thạc sĩ (2010), Cử nhân (2006)
Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn, Ngôn ngữ học
Địa chỉ: Nhà 2 kiệt 6 Phạm Đình Toái, thành phố Huế
Điện thoại: 0972468943
Email: lethicamvan@dhsphue.edu.vn
Công trình: Danh mục công trình khoa học