Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Đoàn Thị Quý Ngọc
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1987
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Utrecht, Đại học Utrecht, Hà Lan
Ngạch viên chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: tiếng Anh (Toefl iBT), tiếng Đức (B1)
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học
Địa chỉ: 127 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: Doanquyngoc@dhsphue.edu.vn
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học

Research Experience

8/2014 – 9/2015: Serve as a research assistant at Department of Linguistics, University of Stuttgart, Germany.

9/2023-2027: Serve as a collaborator in Project LeibnizDream (ZAS, Germany)

Publications

 1. Doan, Quy Ngoc. On the words Thiêu and Đốt, International Linguistics Conference, Hanoi, Vietnam.
 2. Doan, Thi Quy Ngoc. 2014. On the theory of Functional Grammar proposed by Michael Halliday in comparision with Simon Dik’s, Science Journal of Hue University.
 3. December 2014. On the Translation of Personal Pronouns from German into Vietnamese in “Siegfried und Kriemhild” and “Dích Frit và Krim Hin:  Workshop for Young Researchers on Vietnamese Language and Culture, Köln, Germany.
 4. Doan, Thi Quy Ngoc, and Yushi Kawarai. 2014. The Conceptual Metaphors of bãoStorm’ in Vietnamese in comparison with arashi ‘storm’ in Japanese construed from Source Domain Pespective, Journal of Hue University of Education.
 5. Doan. Thi Quy Ngoc. June 2015. The Distribution of the mình ‘body’ in Vietnamese:  A talk in Kleinwalsertal, Austria.
 6. Doan. Thi Quy Ngoc. 2017. Đôi điều về Thiêu và Đốt [On the synonymous pair Thiêu ‘burn’ and Đốt ‘burn’]. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn [Journal of Sciences, Saigon University] 27:64-68.
 7. Translation work: Ngữ âm học, âm vị học và những hệ thống chữ viết (Phonetics, Phonology, and Writing systems). 2010.
 8. Doan, Thi Quy Ngoc & Everaert, Martin & Reuland, Eric. 2019. (In)definiteness of Vietnamese Noun Phrases. In Nigel Duffield, Dung Hoang, Trang Phan & Tue Trinh (eds.), Interdisciplinary Perspectives on Vietnamese Linguistics. John Benjamins.
 9.  Doan, Quy Ngoc. (8.2019). Vietnamese Reflexivity: mình ‘body’ and tự ‘self’ – two elements and their interaction, Presenter at SLE “52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea”, Leipzig, Germany
 10. Doan, Quy Ngoc. (5.2020). Does Vietnamese show a Blocking effect?, Presenter at SEALS30 “30th Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society”, Honolulu, HI, United States
 11. Doan, Quy Ngoc (8.2020). Blocking effects in Vietnamese, Presenter at SLE “53rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea”, Bucharest, Rumania
 12. Doan, Quy Ngoc (7.2021), A sloppy identity puzzle in Vietnamese. Presenter at ICVNS2021 “6th International Conference on Studies in Vietnamese”, Hanoi, Vietnam
 13. Doan, Thi Quy Ngoc. 2022. Anaphoric dependencies in Vietnamese – A syntactic approach. Doctoral Dissertation, Utrecht University.
 14. Doan, Ngoc & Everaert, Martin & Reuland, Eric. 2023. The Blocking effect in Vietnamese. In Journal of East Asian Linguistics.
 15. Doan, Ngoc & Everaert, Martin & Reuland, Eric. Being under review. A Sloppy Identity Puzzle in Vietnamese.