Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Đoàn Thị Quý Ngọc
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1987
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ; Nghiên cứu sinh tại CHLB Đức
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Tiếng Anh Ielts 7.0
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học
Địa chỉ: 127 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: Doanquyngoc@dhsphue.edu.vn
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học
*Giving presentations on topics:
– On the words Thiêu and Đốt: International Linguistics Conference in 2013, in Hanoi, Vietnam.
– On the Translation of Personal Pronouns from German into Vietnamese in “Siegfried und Kriemhild” and “Dích Frit và Krim Hin”: at Workshop for young researchers on Vietnamese Language and Culture in 2014 in Köln, Germany.
– The Distribution of Vietnamese Reflexives: A talk in Kleinwalsertal, Austria, 6/2015.
* Publications in Vietnam:
– The Comparison between Functional Theory of Grammar of Michael Halliday and that of Simon Dik, Science Journal of Hue University, 2014.
– The Conceptual Metaphors of Storm in Vietnamese in contrasting with that in Japanese from the Source Domain Pespective, Journal of University of Education, 2014.
– Introduction: “Phonetics, phonology, and writing systems” in 2010 (Ngữ âm học, âm vị học và những hệ thống của lối viết