KHOA NGỮ VĂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

TUYỂN SINH NĂM 2024

CÁC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

C00: VĂN, SỬ, ĐỊA

C19: VĂN, SỬ, GDCD

D01: VĂN, TOÁN, TIẾNG ANH

D66: VĂN, GDCD, TIẾNG ANH

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:

1. KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

2. HỌC BẠ

3. TUYỂN THẲNG

4. PHƯƠNG THỨC RIÊNG CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

☎️📱 LIÊN HỆ: 
THẦY NHÂN: 0968.758.246
CÔ HUYỀN: 02343676807