Các bạn có thể vào vào trang facebook của thầy Nguyễn Văn Thuấn để xem chương trình talk show “Huế ăn hương- mặc hoa”.

Click link vào talk show