Ngày 23.9, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”.
Chuỗi hoạt động do PGS.TS. Lê Anh Phương – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm khởi xướng ý tưởng.
Chương trình nhằm hỗ trợ cho giáo viên phổ thông sử dụng thành thạo và tích hợp được các phần mềm trong dạy học trực tuyến cũng như sử dụng các phương pháp dạy học trực tuyến một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành giáo dục đã chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến, đảm bảo vì sự an toàn của cộng đồng “Không đến trường nhưng không dừng học”.
Theo đó, chuỗi hoạt động sẽ được sản xuất mỗi tuần một số dưới hình thức livestream và phát lại trên kênh Youtube của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) gồm các chủ đề:
Chủ đề 1: Ứng dụng công nghệ trong dạy học trực tuyến: 1. Công nghệ trong thiết kế bài học; 2. Công nghệ trong quản lý học sinh; 3. Công nghệ trong kiểm tra, đánh giá học sinh; 4. Công nghệ trong tổ chức trò chơi, thảo luận, làm dự án; 5. An toàn khi sử dụng công nghệ trong dạy và học.
Chủ đề 2: Kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học trực tuyến: 1. Kĩ thuật tổ chức hoạt động khởi động; 2. Kĩ thuật tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới; 3. Kĩ thuật tổ chức hoạt động luyện tập, thực hành, vận dụng.
Chủ đề 3: Phát triển chương trình nhà trường trong bối cảnh dạy học trực tuyến: 1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục trực tuyến; 2. Nội dung giáo dục trực tuyến; 3. Đồng hành của cha mẹ trong thực hiện Chương trình giáo dục nhà trường.
Chủ đề 4: Kĩ thuật đánh giá trong dạy học trực tuyến.
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Ngày 3.6.2020.
Theo đó, Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực Y tế. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động rất lớn đối với đất nước.
Vì vậy, sự thay đổi tích cực của các thầy cô giáo sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục Việt Nam.
Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) sẽ luôn đồng hành cùng quý thầy cô giáo trong công cuộc chuyển đổi số này