Giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1984
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam, Văn hóa dân gian
Chuyên môn giảng dạy Văn học dân gian, Cơ sở văn hóa Việt Nam
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ (2014), Thạc sĩ (2009); Học hàm: PGS (2019)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Văn học dân gian
Địa chỉ: Chung cư Đông Nam, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại:
Email: nganpedagogy@gmail.com
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học