Giảng viên, Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1984
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam, văn học dân gian, văn học và văn hoá so sánh. Chuyên đề giảng dạy: Cử nhân:Văn học dân gian Việt Nam, Đặc trưng thể loại truyện kể dân gian, Cơ sở văn hoá VN. Cao học: văn học và văn hoá học; phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian, Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết; Folklore trong thời đại kỹ thuật số. Chuyên đề nghiên cứu sinh: Lịch sử văn học dân gian.
Chức danh: Giảng viên cao cấp.
Bằng cấp: Tiến sĩ (2014), Thạc sĩ (2009); Học hàm: PGS (2019)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (Cử nhân).
Chuyên ngành đào tạo Văn học dân gian
Địa chỉ: Địa chỉ nhà: 54 Trần Nguyên Hãn, phường Thuận Hoà, thành phố Huế.
Điện thoại: 0935123866
Email: nganpedagogy@gmail.com
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học