Tác giả: TRẦN HUYỀN SÂM
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Giá bán: 89.000
Sơ lược: Cuốn sách dẫn luận về phê bình nữ quyền và lối viết nữ giới, giới thiệu tư tưởng của các nhà nữ quyền Pháp: S. de Beauvoir, J. Kristeva, A. Fouque, H. Cixous, L. Irigaray. Trên cơ sở đó, tác giả nghiên cứu tinh thần nữ quyền của tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại ở hai khía cạnh: trần thuật và diễn ngôn. Khoanguvandhsphue.org trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Nội dung chính: …