NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1978
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Chuyên viên
Cử nhân chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh
Địa chỉ: 52 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, TP Huế
Điện thoại: 0903511396
Email: thuhuyennguyen78@gmail.com