Giảng viên Bộ môn Lý luận – Phương pháp dạy học, Phó trưởng Khoa Ngữ văn
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Lê Thị Ngọc Anh
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1982
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Lý luận – Phương pháp dạy học – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận – Phương pháp dạy học
Chuyên môn giảng dạy: Lí luận – Phương pháp dạy học
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ (2015), Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Anh (B2)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Địa chỉ: Xóm 4 thôn Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: ltngocanh82@gmail.com
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học