TS. NGUYỄN VĂN THUẤN
Chức vụ: Giảng viên, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa
Họ và tên: Nguyễn Văn Thuấn
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1982
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy: Lý luận văn học
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ (2013), Thạc sĩ (2007)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận văn học
Địa chỉ: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0903.652.880
Email: nguyenvanthuankv@gmail.com
Công trình khoa học: Danh mục công trình khoa học
Trang Facebook cá nhân: Nguyễn Văn Thuấn