Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế
Giá bán: 170.000
Sơ lược: Sách bao gồm 44 bài tham luận được tuyển chọn trong số 97 bài tham luận gửi đến Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục” do Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức.
Nội dung chính: …