Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Hoàng Đức Khoa
Ngày tháng năm sinh: 20-1-1956
Nơi sinh: Vĩnh Lâm,Vĩnh Linh,Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Trình độ cao nhất: Tiến sĩ Năm nhận trình độ cao nhất: 1994
Chức danh nhà giáo cao nhất: Giảng viên chính Năm bổ nhiệm: 2000
Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn-ĐHSP Huế
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn ĐHSP Huế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 57 Hồ Đắc Di, Thành phố Huế
Điện thoại liên hệ: 0924468845
Email: hoangduckhoa123@yahoo.com.vn
II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
– Tốt nghiệp ngành ngữ văn, ĐHSP Vinh 1978
– Sau đại học: Ngành ngữ văn, ĐHSP Hà Nội I, năm 1982
– Năm cấp bằng tiến sĩ: 1994. Tên luận án: Truyện và tự truyện của Phan Bội Châu (từ góc nhìn thể loại)
– Ngoại ngữ: Nga văn Mức độ sử dụng: đọc, nói, viết: tốt
III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
– Từ 1978 đến 2007 cán bộ giảng dạy khoa Ngữ Văn, ĐHSP huế, GVC-Tiến sỹ.
– Từ 2007 Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHH.
– Từ 2015 Cán bộ giảng dạy khoa Ngữ Văn – ĐHSP, Đại học Huế
IV.CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
Danh mục công trình khoa học