Giảng viên, Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học
Họ và tên: Trần Thị Sâm
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1973
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận Văn học – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý Luận Văn Học
Chuyên môn giảng dạy: Lý Luận Văn Học
Chức danh: Phó giáo sư
Bằng cấp: Tiến sĩ (2002)
Ngạch công chức: Giảng viên CC
Ngoại ngữ: Anh văn (C), Pháp văn (B)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Địa chỉ: 4/159 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0914079090
Email: huyensamtrannguvan@gmail.com
Công trình: Danh mục công trình khoa học