Sách “Du hành giữa các văn bản – Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975” là chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống những sáng tác của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn được nhắc đến như người đã làm thay đổi và tạo ra bước ngoặt cho văn chương Việt Nam từ sau năm 1975. Cho đến hiện tại, những tác phẩm của ông vẫn khiến nhiều thế hệ độc giả say mê và trở thành chủ đề hấp dẫn trong giới nghiên cứu.

Cuốn sách Du hành giữa các văn bản – Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975 là chuyên khảo nghiên cứu chuyên sâu về gần như toàn bộ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp theo cách tiếp cận liên văn bản và liên ngành.

TS Nguyễn Văn Thuấn – Trưởng khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm (Đại học Huế) tác giả cuốn sách – chia sẻ với Zing về quá trình thực hiện tác phẩm này.

Click link để xem nội dung đầy đủ