Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học, Chủ tịch công đoàn bộ phận
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ THỊ KHÁNH TÙNG (LÊ KHÁNH TÙNG)
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1972
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận dạy học văn
Chuyên môn giảng dạy: Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn
Bằng cấp: Thạc sĩ (1997)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo: Phương pháp dạy học văn – Tiếng Việt
Địa chỉ: Phòng 201-B2 Chung cư Đông Nam, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0914078955
Email: tung.lkhanh@gmail.com
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học