Category Archives: Sinh viên – nghiên cứu

Dấu ấn hậu hiện đại qua truyện ngắn O’henry

O’henry tên thật là William Sydney, là một nhà văn thành công về truyện ngắn, ông viết chừng 300 truyện và được in thành tập: Cabbeges and Kings (1904), The four million (1906),…Văn phong của ông có cấu tứ mới mẻ, ngôn ngữ khôi hài nhằm khắc họa bức tranh hiện thực xã hội Mỹ […]

Đặc điểm ngữ pháp của lớp từ thuộc trường nghĩa vườn trong thơ Nguyễn Bính trước 1945

Với việc sử dụng lý thuyết Từ vựng – ngữ nghĩa học, bài viết đưa ra những tìm tòi về sự phân chia các tiểu trường nghĩa “vườn” trong thơ Nguyễn Bính trước 1945, từ đó làm cơ sở cho việc đi sâu phân tích các đặc điểm ngữ pháp của lớp từ thuộc trường […]