Category Archives: Hội thảo

Từ lịch sử của cái Khác: nữ giới và các tác giả nữ trong văn học và điện ảnh Việt Nam (From the History of the Other: Women and Female Authors in Vietnamese Literature and Cinema).

Hội thảo quốc tế Từ lịch sử của cái Khác: nữ giới và các tác giả nữ trong văn học và điện ảnh Việt Nam (From the History of the Other: Women and Female Authors in Vietnamese Literature and Cinema) diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 tại Trường Đại học Thái Bình Dương (TP Nha Tranh – Khánh Hòa).
Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế là Đơn vị Đồng tổ chức.
Một số giảng viên của Khoa Ngữ Văn – Trường Đại học sư phạm Huế đã tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo gồm: TS. Nguyễn Văn Thuấn, TS. Nguyễn Anh Dân, PGS.TS. Thái Phan Vàng Anh, TS. Nguyễn Thùy Trang.