Monthly Archives: Tháng Chín 2019

NAM TÍNH – NỮ TÍNH VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC SỬ VIỆT NAM

Tóm tắt: Nam tính/ nữ tính là cặp nhị phân hàm ẩn trong nó những tương quan quyền lực. Những nghiên cứu của Kam Louie và các đồng sự (1994, 2002, 2003) đã chỉ ra cơ thế kiến tạo nam tính Đông Á truyền thống. Chính trên cơ sở này mà nữ tính được kiến […]